Call Us: 089 815 3938 | Email: contact@nis.com.vn

Telegram là một ứng dụng tuyệt với để tích hợp vào các hệ thống giám sát. Ở những bài viết trước, tôi đã viết các bài hướng dẫn tích hợp Telegram với Nagios, Check_mk.

Phần mềm PRTG đã có nhiều tùy chọn thông báo: gửi Email, SMS và nhiều tính năng khác. Phần này tôi se hướng dẫn tích hợp PRTG với Telegram

[1] Chẩn bị:
– Tài khoản Telegram
– Tạo Bot
– Server PRTG phải có quyền truy cập https://api.telegram.org/

[2] Tạo Bot:

Tương tư những phần trước, ta tạo bot thông qua “The Botfather”.

– Kích hoạt Bot vừa tạo

[3] Thiết lập thông báo trên Telegram:

Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào ở đây, hãy đảm bảo rằng URL và khóa API là chính xác

– Vào URL: https://api.telegram.org/bot<apikey>/getMe

Lưu ý:

  • Đổi lại thông tin <apikey> bằng token của bạn.

– Vào URL: https://api.telegram.org/bot<apikey>/getUpdates

Nếu chính xác thì sẽ hiện ra thông tin tổng quan hơn như Tên, ID … mà Bot đã thêm vào.

[4] Cấu hình trên PRTG

– Vào Setup / trong phần Account Settings / Chọn Notifications

 

– Nhập các thông số như hình

URL: https://api.telegram.org/bot<your-api-key>/sendMessage 

Postdata: chat_id=<you ID>&text=PRTG: %status %shortname %device :: %probe — %group — %commentsdevice

Lưu ý: Đổi lại nội dung trong phần được đánh dấu

– Chọn Save.

– Quay trở trang quản lý thết bị; chọn như hình bên dưới

– Chọn Add State Trigger

– Chọn như hình

Bây giờ, thử shutdown một thiết bị nào đó để xem hệ thống đã báo về Telegram

Bài viết đã hoàn tất.

 

 

Previous PostNext Post

Trả lời

5 Shares
Share5
Tweet
Pin
+1
Share