Call Us: 089 815 3938 | Email: contact@nis.com.vn

Nagios là 1 công cụ giám sát nguồn mở mạnh mẽ giúp giám sát hạ tầng CNTT (máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị phần cứng…)
Check_MK là một trong những công cụ giám sát tốt nhất và có thể tùy chỉnh nhất mọi người đều biết.
Telegram là chương trình truyền thông hiện tại tốt nhất và hữu ích nhất mà bạn biết.

Bạn nghĩ sao hệ thống monitor tích hợp bao gồm: NAGIOS + PNP4NAGIOS + CHECK_MK + TELEGRAM

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn tích hợp Telegram vào Check_MK

[1] Yêu cầu chung:

– Đã cài Nagios + PNP4nagios + Check_MK (check_mk 1.2.6p12)
 – Chắc chắn đã chạy lệnh sau:

[root@vm-nmonitor ~]# yum install python34 -y

[2] Tạo BOT & Tìm Chat ID, Group ID:

– Phần này bạn xem lại bài trước
– Ở đây mình dùng lại Chat ID, Group ID:

Token: 345424838:AAFXBw52nLgZ7q__ZI2B5sMUWF1A1Nqya0s
 Chat ID cá nhân: 33271234567

[3] Cấu hình Token Telegram vào Check_mk:

Download scripts -> PREFIX/share/check_mk/notifications/

[root@vm-nmonitor ~]# wget http://metz.gehn.net/2016/01/monitoring-notifications-via-telegram/telegram
 [root@vm-nmonitor ~]# mv telegram /usr/share/check_mk/notifications/
 [root@vm-nmonitor ~]# chmod +x /usr/share/check_mk/notifications/telegram

– Chỉnh lại Token của bạn:

[root@vm-nmonitor ~]# vim /usr/share/check_mk/notifications/telegram

=> Thay đổi dòng telegram_bot_token bằng Token của bạn:

telegram_bot_token = '345424838:AAFXBw52nLgZ7q__ZI2B5sMUWF1A1Nqya0s'
[4] Cấu hình Check_MK:

– Tạo User Attribute: Chọn User / Chọn Custom Attributes / Chọn New Attribute => nhập Name và Title (đúng như hình) / Save

– Tạo User để nhận alert: Chọn User / New User => Nhập Telegram ID của bạn

– Tạo rule: Chọn Notifications / New Rule / Save

[5] Thực hiện test thành quả nhé:

Chọn Host / StatusKết quả :

 

 

Previous PostNext Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0 Shares
Share
Tweet
+1
Share
Pin