Call Us: 089 815 3938 | Email: contact@nis.com.vn

Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một máy chủ Windows vào hệ thống PRTG với SNMP

Qua SNMP có thể lấy được  các thông tin cơ bản như CPU, RAM, HDD, tương tự đối với các máy chủ linux, bạn có thể cài gói snmpd lên để cấu hình tương tự như đối với windows. Tuy nhiên, để lấy các thông tin 1 cách tùy biến hơn thì SNMP không thể đáp ứng được, trên hệ thống thực tế, thường system admin sẽ tự viết script lấy thông tin từ máy chủ, PRTG sẽ sử dụng thông tin trả về từ script này để lưu trữ, dựng biểu đồ và cảnh báo.

Chuẩn bị:
– Đã cài đặt PRTG

[1] Trên máy chủ Windows:

Bước 1: Cài SNMP:

– Vào Server manager / Feature / Add / SNMP service -> Next cho tới khi hoàn tất (có thể khởi động lại máy cho chắc.)

– Cấu hình SNMP ( vào services.msc) / tìm SNMP services / Click phải Properties và vào các tab tương ứng, khai báo thông tin như hình

– Vào Tab Security: thêm community string, đây là chuỗi xác thực, cho phép prtg truy cập lấy thông tin. nhớ khai báo IP của PRTG, hoặc bấm accept SNMP packets from any host để cho phép bất cứ máy nào sử dụng SNMP lấy thông tin.

– Chọn OK.

Bước 2: Cấu hình PRTG

– Chọn Devices / Add Devices

 

– Khai báo thông tin của server bao gồm các mục chính như Tên, IP, SNMP

– Chọn OK

– Quay trở lại màn hình chính của PRTG, nếu các bước đúng thì hệ thống sẽ tự update các sensor .

 

[2] Trên máy chủ Linux:

Ở đây mình thực hiện trên Centos 7

Bước 1: Cài SNMP

#yum install net-snmp
#mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak 
#vim /etc/snmp/snmpd.conf
      rocommunity public <IPaddress_PRTG>
  Hoặc
     rocommunity public
#/etc/init.d/snmpd restart

Bước 2: Cấu hình PRTG

– Chọn Add Device..

– Khai báo các thông tin: Tên , IP , SNMP

 

– Chọn OK.

Quay trở lại trang quản lý thiết bị để xem lại kết quả.

Tuy nhiên snmp là 1 giao thức monitor đơn giản ( ngay từ cái tên của nó đã thể hiện như vậy rồi : S = simple), nó không thể cung cấp được các thông tin một cách tùy biến cao theo yêu cầu đặc thù của mỗi ông quản trị viên được.
PRTG có thể tự lấy thông tin qua cơ chế SSH
– Cung cấp user/password SSH các máy linux cần monitor cho PRTG, thằng này sẽ tự ssh vào từng máy, chạy câu lệnh lấy dữ liệu, mang về xào nấu và show ra biểu đồ cho chúng ta.
– Các script được đặt trong các file đuôi .sh , nhét vào thư mục /var/prtg/scripts
– Output của các script phải tuân theo mẫu: returncode:value:message
– return code nhận các giá trị:
0 OK
1 WARNING
2 System Error (e.g. a network/socket error)
3 Protocol Error (e.g. web server returns a 404)
4 Content Error (e.g. a web page does not contain a required word)

Có thể tham khảo thêm trên trang của hãng
https://www.paessler.com/manuals/prtg/ssh_monitoring
https://www.paessler.com/manuals/prtg/ssh_script_sensor
https://www.paessler.com/manuals/prtg/application_programming_interface_api_definition

 

 

Previous Post

Trả lời

7 Shares
Share7
Tweet
Pin
+1
Share