Hệ thống máy chủ & Lưu trữ

Với mục tiêu xây dựng hệ thống hoạt động hiệu quả. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các giải pháp, triển khai và tích hợp hệ thống máy chủ và lưu trữ …

Hạ Tầng Mạng

Các giải pháp hạ tầng mạng tích hợp theo một nền tảng tối ưu, tiêu chuẩn & thống nhất nhằm tăng cường sự linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chi phí hợp lý.

Giải Pháp WiFi

Chuyên tư vấn cung cấp giải pháp thiết bị WIFI chuyên dụng cho doanh nghiệp, khách sạn, khu công nghiệp, trường học…

Bảo Mật Hạ Tầng Mạng

Giải pháp bảo mật tổng thể và đồng nhất, mặc dù các sản phẩm có thể thuộc nhiều hãng khác nhau: Bluecoat, Cisco, Microsoft, IBM, Checkpoint,. . .