Hạ Tầng Mạng

NIS hướng đến các giải pháp hạ tầng mạng tích hợp theo một nền tảng tối ưu, tiêu chuẩn & thống nhất cho mỗi doanh nghiệp nhằm tăng cường sự linh hoạt cho hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo chi phí hợp lý.

Bảo Mật Hạ Tầng Mạng

NIS tự hào trong việc giúp khách hàng xây dựng nên một giải pháp bảo mật tổng thể và đồng nhất, mặc dù các sản phẩm có thể thuộc nhiều hãng khác nhau: Bluecoat, Cisco, Microsoft, IBM, Checkpoint,. . .