Call Us: 089 815 3938 | Email: contact@nis.com.vn

Dịch Vụ Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tư vấn kế hoạch đầu tư IT
Chúng tôi sẽ thay mặt cho khách hàng lập kế hoạch ngắn và dài hạn để đảm hệ thống CNTT hiện trạng có thể đáp ứng tốt nhất cho mong đợi phát triển của bạn
Hỗ trợ kỹ thuật người dùng
Nhân viên IT Support luôn hỗ trợ mọi yêu cầu cần hỗ trợ của người dùng văn phòng bao gồm kể cả Mobile và theo bộ giá trị cốt lõi từ NIS.
Bảo trì hệ thống máy tính
Bảo trì phần cứng định kỳ, cảnh bảo rủi ro, xử lý sự cố đột xuất, backup dữ liệu,… Xử lý sự cố tận nơi; Xử lý sự cố ngay bằng các phần mềm hỗ trợ từ xa, điện thoại,…
Quản trị giám sát hệ thống
Sự “khỏe mạnh” của hạ tầng CNTT rất quan trọng đối với chiến lược, tăng trưởng của doanh nghiêp. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển kinh doanh của bạn.
Quản lý hồ sơ hệ thống
Một hệ thống khỏe mạnh bao giờ cũng được quản lý danh mục tốt: Tài sản, thời hạn bảo hành, sơ đồ,kho thiết bị dự phòng, backup và thực hành kịch bản xử lý tình huống.
Bảo trì hệ thống mạng
Bảo trì hệ thống mạng LAN: Server tới các máy trạm và các thiết bị mạng, thiết bị định tuyến, Firewall,… Có trách nhiệm xử lý toàn bộ hệ thống mạng khi có sự cố mạng.

Giá Dịch Vụ IT Support

Từ văn phòng nhỏ đến một doanh nghiệp lớn, dịch vụ quản lý CNTT của chúng tôi đều là sự lựa chọn phù hợp nhất với bạn.

Vì sao chọn chúng tôi?

Chúng tôi chỉ thành công khi mang lại lợi ích cho bạn và chúng tôi sẽ đặt nó lên cho tổ chức của bạn mỗi ngày.

Tăng trưởng Kinh doanh và chi phí hợp lý là mong đợi của bạn, chúng tôi giúp bạn tập trung vào xây dựng kinh doanh cốt lõi của mình bằng cách loại bỏ gánh nặng về IT và chi phí rủi ro tiềm ẩn.

Chúng tôi chỉ thành công khi mang lại lợi ích cho bạn và chúng tôi sẽ đặt nó lên cho tổ chức của bạn mỗi ngày.