WiFi

[Unifi] Thắc Mắc Khi Sử Dụng Controller UniFi

[1] Trường hợp Controller UniFI TẮT thì có ảnh hưởng gì không ? 

 • Khi tắt Controller UniFi, các thiết bị UniFi Access Point vẫn hoạt động bình thường với các tính năng khác trừ tính năng quảng cáo ( landing page và Captive portal )
 • Controller sẽ không cần thiết nếu bạn chỉ sử dụng chức năng “Guest Policy” và tắt “Guest portal”.
  • Guest Policy : giới hạn băng thông, không cho khách hàng kết nối nội bộ với nhau
  • Guest Portal : trang chào/quảng cáo

[2] Các trạng thái hiển thị của UniFi Access Point

 • Connected : UniFi Access Point đang hoạt động và phát wifi bình thường
 • Provisioning : UniFi Access Point đang ở trạng thái cập nhật các thông số cấu hình. Trạng thái này các sóng wifi đang tắt.
 • Heartbeat Missed : Controller không nhận được tín hiệu trả lời theo chu kỳ của UniFi Access Point. Trạng thái này xuất hiện khoảng 30-45 giây trước khi báo mất kết nối.
 • Disconnected : UniFi Access Point đang ở trạng thất mất kết nối với controller
 • Isolated : UniFi Access Point đang ở trạng thái mất mạng nhưng vẫn còn nguồn, trạng thái này chỉ hiện thị khi có 02 UniFi Access Point trở lên đang hoạt động chung cấu hình và nằm trong khoảng cách giao tiếp của UniFi Access Point. Khi này ta có thể cài đặt UniFi Access Point (Isolated ) chạy wireless uplink ( repeater )
 • Managed by Other : UniFi Access Point này đã được quản lý bởi Controller khác.

(Updating …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *