Tin Tức

Network WiFi

[Unifi] Hướng Dẫn Active Tài Khoản UniFi Cloud

Bước 1: Truy cập vào email mà bạn cung cấp cho chúng tôi

Bước 2: Nhấn vào dòng ” Công Ty NIS – UniFi Controller Cloud” / để kích hoạt tài khoản 

Bước 3: Nhập các thông tin của bạn

Bước 4: Giao diện sau khi đăng nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *