Đối với tất cả các quản trị hệ thống, ngoài việc cấu hình backup các dữ liệu quan trọng thường xuyên, việc backup cấu hình thiết bị cũng không kém phần quan trọng.

Trong trường hợp có sự cố xảy ra dẫn đến phải triển khai lại toàn bộ cài đặt, thay vì phải tốn hàng giờ để cấu hình lại thiết bị từ đầu mà có khi còn quên chỗ này chỗ kia, nếu bạn có backup cấu hình thiết bị thì chỉ mất một vài phút mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Bài viết bao gồm 03 phần sau:

  • Nội dung sẽ được backup
  • Hướng dẫn Backup
  • Hướng dẫn Restore

[1] Nội dung thiết lập sẽ được backup:

  • Cấu hình tài khoản (User)
  • Cấu hình nhóm (Group)
  • Cấu trúc chia sẽ
  • Việc phân quyền của tài khoản hay thư mục

[2] Hướng dẫn Backup cấu hình:

Đăng nhập với quyền admin vào Synology Disk Station Manager
Bước 1: Mở DSM / Control Panel / Update & Restore

 

Bước 2: Trong Tab Configuration Backup / Chọn Backup Configuration

 

Bước 3: Hộp thoại thông báo các mục sẽ được backup / Chọn Yes

 

Bước 4: Lưu file cấu hình (.dss) về máy tính

[3] Hướng dẫn Restore cấu hình:

Tương tự như trên, thực hiện bước 1 ( phần trên)
Bước 2: Trong Tab Configuration Backup / Chọn Restore Configuration

 

Bước 3: Browse chỉ đường dẫn đến file cấu hình (.dss) tại máy tính / Chọn OK

 

Bước 4: Chọn các mục bạn muốn khôi phục cấu hình.Chọn các mục bạn muốn khôi phục cấu hình.

Bước 5: Hộp thoại xác nhận / YES

 

Bài viết đã kết thúc. Chúc các bạn thành công!

Previous PostNext Post